Categorie archief: UC-index

Resultaten onderzoek Schilderswijk

Eerder meldden we dat Kah Fai Wong vanuit de Hogeschool Den Haag onderzoek deed naar hitte-eilanden in de Haagse Schilderswijk.
Inmiddels zijn de eindresultaten hiervan gepresenteerd.

Hitte maakt volgende ochtend koel

Theeuwes-proefschriftMorgen promoveert Natalie Theeuwes aan de Universiteit van Wageningen op het hitte-eiland-effect met opmerkelijke vondsten die in het proefschrift gedetailleerd zijn uitgewerkt.
Een daarvan is dat meten van oppervlaktetemperaturen een slechte indicator is voor het hitte-eiland-effect (stelling 5).
Een andere: ’s morgens is het in de stad vaak koeler dan erbuiten.
Wat het hitte-eilandeffect is, weet iedereen zo langzamerhand wel. In de stad is het – vooral ’s avonds en ‘s nachts – vaak warmer dan op het platteland. De stad slaat overdag energie op en straalt die ’s nachts weer uit. Maar op een rustige en heldere zomerdag kan het ’s ochtends in de stad zomaar een paar graden koeler zijn dan op het omringende platteland. Hoe kan dat? Hoe wordt een hitte-eiland tijdelijk een koelte-eiland?
LEES VERDER: het persbericht over dit proefschrift.

Nu meetbaar: het hitte-eiland-effect

Enkele maanden geleden publiceerden ingenieursbureau Witteveen+Bos, KNMI en de Universiteit Wageningen: UCAM: Urban Climate Assessment and Management, wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad.  Het is een doorwrocht rapport, waarin een methode gepresenteerd wordt om in wijken van steden te meten hoe ernstig het hitte-eiland-effect is bij warm weer en hitte-golven. Ook biedt het rapport handvatten om – indien zich in wijken ongewenste hitte voordoet – gepaste maatregelen te nemen.

Overmatige opwarming van delen van de stad wordt als een urgent probleem gezien, dat in de komende decennia alleen maar zal toenemen. Daarom is niet alleen gekeken hoe in en om bestaande bebouwing maatregelen genomen kunnen worden, maar ook wat een goede aanpak zou zijn bij nieuwbouw. Immers, de huizen, kantoren en gebouwen die we nu neerzetten zullen opgewassen moeten zijn tegen het klimaat over 20-30 jaar.
Alhoewel uit het rapport duidelijk wordt dat nog niet alles uitgewerkt en onderzocht is, kunnen gemeenten nu – op relatief eenvoudige en niet al te kostbare wijze – bepalen in welke wijken maatregelen genomen moeten worden tegen het hitte-eiland-effect.

UC-index-tabel
Tabel uit het genoemde rapport van Witteveen+Bos

Uit bestudering van het rapport wordt duidelijk dat (bijvoorbeeld) flink wat delen van Den Haag in het gele t/m paarse gebied zullen vallen, van risicovol via onacceptabel tot zeer sterk hitte-effect.

Helaas is de methode nog niet toegepast in Nederland, wel in de stad Gent in België, waar voor één wijk (Dampoort) de hitte-index werd berekend en maatregelen voorgesteld, omdat ook daar ernstige hitte-stress kan optreden bij heet weer en hittegolven. Zoals te verwachten was, liggen de te nemen maatregelen hoofdzakelijk op het gebied van extra groen en bomen, omdat uit dit en ander onderzoek blijkt dat vooral groen een substantiële bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het hitte-effect.

Het is te hopen dat nu ook in Nederland gemeenten deze methode zullen toepassen om allerlei economische en gezondheidsschade, tot sterfgevallen aan toe, te voorkomen.