Maandelijks archief: maart 2015

Sevilla voorbeeldstad?

De complete redactie van deze site was onlangs voor vijf dagen in Sevilla, ook wel de braadpan van Spanje genoemd, omdat het zo ontzettend heet kan zijn. Tijdens ons verblijf viel dat nogal mee (10-15 graden met af en toe regen), maar het weerhield ons niet om onderzoek te doen naar de vele voorzieningen die het stadsbestuur van Sevilla, horeca-ondernemers en bewoners hebben getroffen om hitte-stress tegen te gaan.  De ‘Metropol Parasol’ is daarvan het meest spectaculaire voorbeeld.
Nederlandse steden zullen nooit het hitte-niveau van Sevilla bereiken. Toch biedt deze stad veel inspiratie, ook voor steden als Den Haag om hitte-eilanden aan te pakken. We hoeven het wiel hier echt niet meer uit te vinden.
LEES HET HELE ARTIKEL op het blog van Hanneke van Veen.

Metropol-Parasol

Nu meetbaar: het hitte-eiland-effect

Enkele maanden geleden publiceerden ingenieursbureau Witteveen+Bos, KNMI en de Universiteit Wageningen: UCAM: Urban Climate Assessment and Management, wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad.  Het is een doorwrocht rapport, waarin een methode gepresenteerd wordt om in wijken van steden te meten hoe ernstig het hitte-eiland-effect is bij warm weer en hitte-golven. Ook biedt het rapport handvatten om – indien zich in wijken ongewenste hitte voordoet – gepaste maatregelen te nemen.

Overmatige opwarming van delen van de stad wordt als een urgent probleem gezien, dat in de komende decennia alleen maar zal toenemen. Daarom is niet alleen gekeken hoe in en om bestaande bebouwing maatregelen genomen kunnen worden, maar ook wat een goede aanpak zou zijn bij nieuwbouw. Immers, de huizen, kantoren en gebouwen die we nu neerzetten zullen opgewassen moeten zijn tegen het klimaat over 20-30 jaar.
Alhoewel uit het rapport duidelijk wordt dat nog niet alles uitgewerkt en onderzocht is, kunnen gemeenten nu – op relatief eenvoudige en niet al te kostbare wijze – bepalen in welke wijken maatregelen genomen moeten worden tegen het hitte-eiland-effect.

UC-index-tabel
Tabel uit het genoemde rapport van Witteveen+Bos

Uit bestudering van het rapport wordt duidelijk dat (bijvoorbeeld) flink wat delen van Den Haag in het gele t/m paarse gebied zullen vallen, van risicovol via onacceptabel tot zeer sterk hitte-effect.

Helaas is de methode nog niet toegepast in Nederland, wel in de stad Gent in België, waar voor één wijk (Dampoort) de hitte-index werd berekend en maatregelen voorgesteld, omdat ook daar ernstige hitte-stress kan optreden bij heet weer en hittegolven. Zoals te verwachten was, liggen de te nemen maatregelen hoofdzakelijk op het gebied van extra groen en bomen, omdat uit dit en ander onderzoek blijkt dat vooral groen een substantiële bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het hitte-effect.

Het is te hopen dat nu ook in Nederland gemeenten deze methode zullen toepassen om allerlei economische en gezondheidsschade, tot sterfgevallen aan toe, te voorkomen.

Stadslab Klimaatbestendige stad

Op dinsdagavond 17 maart organiseert de Haagse Stadspartij een Stadslab rondom het thema ‘Klimaatbestendige stad’.

juiste-maatregelenDen Haag wordt in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van extreme hitte kunnen afgewisseld worden door perioden van regen. Wateroverlast levert nu al het nodige ongemak op; door heftige regenval overstromen riolen en kelders en kunnen viaducten vollopen. Hittestress-bij-ouderenDen Haag kent als dichtstbevolkte stad van Nederland ook de hoogste temperatuurstijging tijdens warme periodes. Deze risico’s zullen verder toenemen doordat de stad groeit en steeds meer versteend raakt.
Sprekers o.a.: Willem-Jan Goossen (programmamanager Ruimtelijke Adaptatie Deltaprogramma), Niels Al (beleidsadviseur Kust & Water Gemeente Den Haag) & Geert van Poelgeest (Haags Milieu Centrum). Na de pauze: discussie met de zaal.

Datum: dinsdagavond 17 maart. Locatie: Zeeheldentheater. Inloop vanaf 19:30, start programma 20:00.
Meer info op de site van de Haagse Stadspartij.